veikla 2015 | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

veikla 2015

Kovo 11-osios gatvės bendrijos visuotinis susirinkimas

2015-04-08 Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Asociacijos nariai ir svečiai susirinkimą pradėjo Lietuvos valstybės  himnu. Susirinkime dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės akto signataras V. Jarmolenko, LR Seimo narių K. Kuzminsko ir A. Dumčiaus padėjėjai, Kauno VPK Kauno m. Dainavos PK viršininkas S. Karosevičius, Kauno Dainavos seniūnijos atstovai, Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ vadovai ir nariai bei kiti svečiai.

Leidinio „Kauno Dainavos mikrorajonas ir apylinkės“ pristatymas.

2015 kovo 25 d. Vinco Kudirkos bibliotekos „Berželio“ padalinyje vyko leidinio „Kauno Dainavos mikrorajonas ir apylinkės“ pristatymas.Tai pirmasis asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ leidinys, kuriam medžiagą surinko Aldona Tamokaitytė-Jankauskienė. Leidinio „Kauno Dainavos mikrorajonas ir apylinkės“ pristatymo metu koncertavo Kovo 11-osios gatvės bendrijos ansamblis „Sūduva“.Asociacijos "Kovo 11-osios gatvės bendrija" vadovas Raimundas Kaminskas