naujienos 2015 | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

naujienos 2015

Kovo 11-osios gatvės bendrijos visuotinis susirinkimas

2015-04-08 Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Asociacijos nariai ir svečiai susirinkimą pradėjo Lietuvos valstybės  himnu. Susirinkime dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės akto signataras V. Jarmolenko, LR Seimo narių K. Kuzminsko ir A. Dumčiaus padėjėjai, Kauno VPK Kauno m. Dainavos PK viršininkas S. Karosevičius, Kauno Dainavos seniūnijos atstovai, Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ vadovai ir nariai bei kiti svečiai.

Mirus ALGIRDUI VACLOVUI PATACKUI (1943 – 2015)

Mirus Lietuvos laisvės kovotojui,  Kovo 11-osios akto signatarui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui, aktyviam antisovietinio pogrindžio dalyviui, buvusiam Kauno Sąjūdžio tarybos nariui, LR Seimo nariui ALGIRDUI VACLOVUI  PATACKUI (1943 – 2015), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.Tegul jo darbai būna puikiu pavyzdžiu mums ir ateities kartoms. Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Leidinio „Kauno Dainavos mikrorajonas ir apylinkės“ pristatymas.

2015 kovo 25 d. Vinco Kudirkos bibliotekos „Berželio“ padalinyje vyko leidinio „Kauno Dainavos mikrorajonas ir apylinkės“ pristatymas.Tai pirmasis asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ leidinys, kuriam medžiagą surinko Aldona Tamokaitytė-Jankauskienė. Leidinio „Kauno Dainavos mikrorajonas ir apylinkės“ pristatymo metu koncertavo Kovo 11-osios gatvės bendrijos ansamblis „Sūduva“.Asociacijos "Kovo 11-osios gatvės bendrija" vadovas Raimundas Kaminskas