veikla | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

veikla

Popietė skirta Stanislovo Čepinskio (1934-2014) atminimui

Popietė skirta Stanislovo Čepinskio (1934-2014) atminimui
 2014-09-06 Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje  buvo aukojamos  keturnedėlio šv. Mišios už a.a. Stanislovą Čepinskį. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė prapijos klebonas  kun.
teol. lic. Jonas Stankevičius. Po šv. Mišių parapijos salėje vyko
popietė skirta prisiminti dirigento, smuiko pedagogo, maestro Stanislovo
Čepinskio (1934-2014) asmenybės bruožus ir jo kūrybinį darbą. Renginyje
dalyvavo Lietuvos smuiko virtuozas Vilhelmas Čepinskis, teatro operos

Puslapiai