2016 m. Kovo 5 d. Kaune, „Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis, skirtas | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

2016 m. Kovo 5 d. Kaune, „Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis, skirtas


PATVIRTINTA:2016-01-22

Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“

Prezidentas Raimundas Kaminskas2016 m. Kovo 5 d. Kaune, „Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis,

skirtas

Lietuvos laisvės gynėjų 25 –čiui“

Žygio globėjas

Kovo 11-osios Akto signataras ALGIRDAS SAUDARGAS

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2016 metais Kaune, kovo 5 d. organizuojamas „Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis, skiriamas Lietuvos laisvės gynėjų 25 –čiui“.

2. „Kovo 11-osios“ pėsčiųjų žygio, skirto  Lietuvos laisvės gynėjų 25 –čiui“ (toliau žygis) nuostatai (toliau nuostatai) nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, žygio taisykles, reikalavimus ir apdovanojimų tvarką.

3. Žygis yra nekomercinio pobūdžio renginys, kuriame gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Žygis vykdomas bet kokiomis oro sąlygomis.

4. Žygyje dalyvaujama pavieniai asmenys ir komandos.

5. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktą atstumą.

6. Įveikdami pasirinktą maršrutą, žygio dalyviai nesivaržo.

7. Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo asmeninius daiktus ir sveikatą.  Žygio organizacinis komitetas sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį.

8. Žygyje dalyvaujama savo rizika, atsižvelgiant į savo asmeninį fizinį pasirengimą. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu (pvz.: žygiavimas važiuojamąja kelio dalimi) atsako patys žygio dalyviai.

II. ŽYGIO TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI

9. Žygio tikslas:

9.1.pagerbti Lietuvos laisvės gynėjus, prieš 25 metus  žuvusius prie Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos savanorius ir visus piliečius gynusius Aukščiausią Tarybą- Lietuvos Seimą.

9.2.pagerbti Kovo 11-osios Akto signatarą Algirdą Vaclovą PATACKĄ (1943 09 28–2015 04 03) aplankant jo kapą Petrašiūnų kapinėse;

pagerbti Kovo 11-osios Akto signatarus Vytautą PALIŪNĄ (1930 08 13–2005 03 12) ir Antaną KAROBLĮ (1940 08 17–2007 06 19), aplankant jų kapus Petrašiūnų kapinėse;

pagerbti Kovo 11-osios Akto signatarą Liudviką SIMUTĮ (1935 08 27–2014 11 04) aplankant jo kapą Seniavos kapinėse;

pagerbti Kovo 11-osios Akto signatarę Birutę NEDZINSKIENĘ (1955 12 04–1994 08 24) aplankant jos kapą Žemųjų Kaniūkų kapinėse.  

9.3. pagerbti Lietuvos laisvės gynėją iš Kauno Titą MASIŪLĮ (1962 m. vasario 6 d. Kaune – 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje) – vieną iš Sausio 13-osios įvykių aukų, žuvusį sausio 13 d. naktį, ginusį Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę, aplankant jo kapą Petrašiūnų kapinėse;

9.4.aplankyti vietas Kauno mieste, susijusias su pasipriešinimu sovietiniams okupantams;

9.5. didinti jaunimo ir visuomenės žinias apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, Kovo 11 – osios Aktą, jos signatarus, Lietuvos laisvės gynėjus, žuvusius dėl Lietuvos nepriklausomybės 1991 m.

9.6.ugdyti jaunimo pilietiškumą ir patriotizmą, kelti jų sąmoningumą;

10.  Žygio uždaviniai:

10.1. reprezentuoti asociaciją „Kovo 11-osios gatvės bendrija“;

10.2. skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;

10.3. puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;

10.4. skatinti bendradarbiavimą tarp institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių ir jaunimo

organizacijų;

10.5. tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą, gebėjimus naudotis žemėlapiais, ugdyti darbo komandoje savybes.

III. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS IR PROGRAMA

11.  Žygį organizuoja asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“, bendradarbiaudama su Kauno miesto savivaldybės administracijos filialu Dainavos seniūnija, su Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyriumi, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga,  Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo komitetu, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindine mokykla, Kauno statybininkų rengimo centru, Tarptautiniu labdaros ir paramos fondu „Pagalbos sparnas“ ir kt. partneriais ir rėmėjais.

12.  Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ prezidentas vadovas sudaro žygio organizacinį komitetą, skiria žygio vadovą tinkamam žygio organizavimui.

13.  Žygio vadovas techniniam aptarnavimui sudaro sekretoriatą.

14.  Žygis vykdomas Kauno mieste pagal nurodytą žemėlapyje pasirinkto atstumo maršrutą, aplankant nurodytas vietas;

14.1.   žygio dalyviai registruodamiesi gali pasirinktinai įveikti pasirinktą atstumą:

Didysis ratas (30 km);     Vidutinis ratas (20 km);   Mažasis Ratas (10 km).

14.2.  žygiuojama šaligatviais, pėsčiųjų takais, kur jų nėra- kairiąja kelio puse, laikantis Kelių eismo taisyklių.

15.  Registracija ir informacija:

15.1.   Nuo 2015 m vasario 2 d. iki 2015 m. kovo 1 d. registruojami tinklalapyje http://www.kovo11-osiosbendrija.lt

15.2.   Kita informacija teikiama:

(organizaciniais klausimais) e. p. alvydas@kovo11-osiosbendrija.lt, arba telefonu: +370 684 37000,   (svetainės registracijos klausimais)-e. p. andrius@kovo11-osiosbendrija.lt , arba telefonu +370 676 22979.

15.3. Galutinė dalyvių, komandų registracija vyks Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje. Su savimi turėti komandos dalyvių sąrašą ir pateikti sekretoriatui (Kovo 11-osios g. 94, Kaunas), 2016 m. kovo 05 d. nuo 07.00, iki 09.30 val.

15.4. Galutinės registracijos metu dalyviams suteikiamas brūkšninis (BAR ) žygio dalyvio kodas ir išduodamos asmeninės kontrolinės dalyvio kortelės, o komandoms – maršruto aprašymai ir žemėlapiai.

15.5. Komandos ar pavieniai dalyviai, neužsiregistravę internetinėje svetainėje, suformuotos registracijos vietoje, sudaro dalyvių sąrašą ir pateikia sekretoriatui.

15.6. Starto ir finišo vietoje, kontroliniuose punktuose skanuojamas brūkšninis (BAR )žygio dalyvio kodas, arba atliekamas žymėjimas specialiais spaudais ar lipdukais.

16.     Žygio programa:

16.1. Žygis vyks 2016 m. kovo 05 d. 07.00.-18.00 val.

16.2. 7.00 val. atvykimas, registracija Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinėje mokykloje, (Kovo 11-osios g. Nr. 94, Kaunas);

16.3. 07.00 – 09.30 val.;   Komandų registracija ir jų formavimas, komandos narių sutikrinimas; sekretoriato darbas gali būti pratęstas iki 11 val.

16.4. 09.30 val.- Iškilmingas atidarymas ir eisena nuo V.Kuprevičiaus mokyklos (Kovo 11-osios g. Nr. 94).

16.5. 10.00-10.20 val. – Paminklinės lentos Lietuvos savanoriams atidengimas prie Kauno statybininkų rengimo centro, V. Krėvės pr.114. Iškilminga savanorių rikiuotė.

16.5. Finišas iki 18.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje (Donelaičio g. Nr. 64, Kaunas).

16.6.Apdovanojimai, arbata, koncertas. (Donelaičio g. Nr. 64, Kaunas).

IV. ŽYGIO TVARKA.

17.     Registruotis į žygį gali komandos ir pavieniai dalyviai. Jaunesni kaip 16 metų dalyviai, eina su juos globojančiais asmenimis. Komandai vadovauja vadovas. Komandos vadovas, užregistravęs komandą internetinėje svetainėje, žygio dalyvių sąrašą pateikia sekretoriatui galutinės registracijos vietoje.

18.     Komandos vadovas, užregistravęs komandą sekretoriate, komandos nariams išdalina gautas asmenines dalyvių korteles su brūkšniniais (BAR) kodais.

19. Kiekvienas žygio dalyvis atsižymi kontrolinėse vietose.

20.  Žygiuojama šaligatviais, pėsčiųjų takais, kur jų nėra- kairiąja kelio puse, laikantis Kelių eismo taisyklių.

19.     Komandos vadovo pareigos:

19.1. patikrinti komandos dalyvių, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

19.2. palaikyti ryšį tarp komandos ir komiteto;

19.3. tinkamai vykdyti žygio vadovo ir sekretoriato nurodymus ir šiuos nuostatus;

19.4.užtikrinti komandos drausmę;

19.5.užtikrinti, kad žygio dalyviai, eidami keliais, laikytųsi Kelių eismo taisyklių;

19.6. rūpintis grupės saugumu visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose.

V. KITI REIKALAVIMAI

20.     Žygio dalyvis privalo:

20.1. laikytis žygio taisyklių ir šių nuostatų;

20.2. eidamas keliais, laikytis Kelių eismo taisyklių;

20.3. turėti atšvaitą (atšvaitinę liemenę), aprangą ir avalynę pritaikytą žygiams;

20.4. žygio metu su savimi turėti išduotą žygio dalyvio kortelę, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

20.5. laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką;

20.6. saugoti savo asmeninius daiktus;

20.7. informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs ar sutrikus sveikatai, privalo kreiptis įmedikus;

20.8. žygio dalyviai, vedantys su savimi naminius augintinius, privalo juos vestis su pavadėliais, laikytis gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo numatytų reikalavimų, taisyklių,  nesukelti diskomforto kitiems žygio dalyviams;

20.9. pranešti komitetui apie daromus ar padarytus teisės pažeidimus ir nusikaltimus.

20.10.  kariai, šauliai ir statutiniai valstybės tarnautojai uniformas dėvi pagal taisykles.

21.      Žygio metu draudžiama:

21.1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;

21.2. skleisti politinę propagandą;

21.3. pažeidinėti viešąją tvarką;

21.4. pažeisti Kelių eismo taisykles, Gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;

21.5. vartoti alkoholinius gėrimus;

21.6. kariams, šauliams ir statutiniams valstybės tarnautojams pažeidinėti uniformų dėvėjimo taisykles.

22.      Žygio dalyviai turi teisę:

22.1. laisvai, nepažeidžiant kitų žmonių teisių ir laisvių, skleisti savo nuomonę;

22.2. gauti kvalifikuotą pirmąją medicininę pagalbą;

22.3. bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti;

23.     Diskvalifikacija: žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami;

24.     Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

VI. APDOVANOJIMAI

25.     Diplomas įteikiamas žygio dalyviams sėkmingai įveikusiems pasirinktą žygio

atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – Diplomas neįteikiamas;

26.     Visi pėsčiųjų žygio dalyviai, įveikę nustatytą maršrutą, apmokėję nurodytas žygio organizacines išlaidas, nepažeidę žygio taisyklių, apmokėję ženklų gamybos išlaidas, vadovaujantis asociacijos patvirtintais nuostatais ir statutais, bus apdovanoti įsteigtais medaliais.

26.     Žygio dalyviui (komandai), apmokėjus dalyvio mokestį ir medalio gamybos išlaidas, bet neįvykdžius nustatytų reikalavimų, medalis ar jo simboliai neįteikiami, pinigai negrąžinami, o paliekami žygio organizatoriui;

VII. MAITINIMAS: Arbata žygio dalyviai bus vaišinami Starto ir Kontrolės vietose.

VIII.  KONTROLĖ

27.     Kontrolė vykdoma skanuojant BAR kodus, arba naudojant specialius spaudus.

28.     Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: “KONTROLĖ”. Trasa žymima specialiais ženklais, rodyklėmis bei spalvotomis juostomis. Visa informacija apie žygį skelbiama starto vietoje.

29.     Kiekvienas žygio dalyvis privalo turėti žygio kontrolinę kortelę viso žygio metu.

IX.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ žygio organizacinis komitetas, gavęs pranešimą iš žygio vadovo apie šių taisyklių pažeidimą, vadovaudamasis šiais nuostatais, turi teisę žygio dalyvius, pažeidusius šias taisykles, diskvalifikuoti iš žygio.

31. Žygio taisykles rengia žygio vadovas, svarsto komitetas ir tvirtina asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ prezidentas.

32. Organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, turimus su savimi ir sveikatą žygio metu.

33. 2016 m.  Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis nėra įskaitytinis Pėsčiųjų žygio asociacijoje.

2016 m.  Kovo 11-osios pėsčiųjų žygio vadovas                                                   Alvydas  Malinauskas