Kovo 11-osios gatvės bendrijos visuotinis susirinkimas | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

Kovo 11-osios gatvės bendrijos visuotinis susirinkimas

2015-04-08 Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Asociacijos nariai ir svečiai susirinkimą pradėjo Lietuvos valstybės  himnu. Susirinkime dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės akto signataras V. Jarmolenko, LR Seimo narių K. Kuzminsko ir A. Dumčiaus padėjėjai, Kauno VPK Kauno m. Dainavos PK viršininkas S. Karosevičius, Kauno Dainavos seniūnijos atstovai, Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ vadovai ir nariai bei kiti svečiai.

Asociacijos prezidentas doc. dr. Raimundas Kaminskas pateikė organizacijos veiklos ataskaitą, pabrėžė bendruomenei aktualias problemas, tokias kaip  „Draugystės“ parko apšvietimas, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas saugumui užtikrinti, transporto priemonių gyvenamųjų namų kiemuose parkavimas ir pasiūlė veiklos gaires ateinantiems metams. Visuotinio susirinkimo dalyviai išrinko naujus narius į organizacijos valdymo struktūras.

Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ etnografinis ansamblis „Sūduva“ atliko bendrijos himną, kviestiniai svečiai tarė sveikinimo žodžius,  vėliau vyko šventinė vakaronė, skirta paminėti asociacijos 5-ąsias ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 25-ąsias metines.

Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ buvo įkurta 2010 m. kovo 11 d. Kauno Dainavos seniūnijoje.

Asociacijos „Kovo11-osios gatvės bendrija“ tikslai ir uždaviniai yra burti Kovo 11-osios gatvėje Kaune gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia gatve ir data susijusius asmenis bendruomenės problemoms spręsti; skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesams; skatinti bendruomenę gerinti savo gyvenamosios aplinkos kokybę, ją gražinti bei tobulinti; atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybe ir Dainavos bei Gričiupio seniūnijomis sprendžiant Kovo 11-osios gatvės Kaune problemas; teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą asociacijos nariams; teikti informaciją apie Kovo 11-osios gatvėje Kaune planuojamus naujus projektus ir veiklos galimybes.

 

Kovo11-osios gatvės bendrijos informacinis centras