Mirus ROMUALDUI OZOLUI (1939 – 2015) | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

Mirus ROMUALDUI OZOLUI (1939 – 2015)

Mirus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariui, Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkui,  pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės premjero pavaduotojui, filosofui ROMUALDUI OZOLUI  (1939 – 2015), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.Tegul jo geros idėjos ir darbai lieka mūsų istorinėje atmintyje. Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga