Mirus ALGIRDUI VACLOVUI PATACKUI (1943 – 2015) | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

Mirus ALGIRDUI VACLOVUI PATACKUI (1943 – 2015)

Mirus Lietuvos laisvės kovotojui,  Kovo 11-osios akto signatarui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui, aktyviam antisovietinio pogrindžio dalyviui, buvusiam Kauno Sąjūdžio tarybos nariui, LR Seimo nariui ALGIRDUI VACLOVUI  PATACKUI (1943 – 2015), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.Tegul jo darbai būna puikiu pavyzdžiu mums ir ateities kartoms. Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga