„2015 m. Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 –čiui“ | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

„2015 m. Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 –čiui“

„2015 m. Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis,

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 25 –čiui“

 

Žygio globėjas

Kovo 11-osios Akto signataras

VLADIMIR JARMOLENKO

 

PATVIRTINTA:2015-02-02

Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“

 Prezidentas Raimundas Kaminskas

2015 METŲ

„KOVO 11-OSIOS
PĖSČIŲJŲ ŽYGIO,

SKIRTO  LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25 –ČIUI“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS
  NUOSTATOS
 1. 2015 metais Kaune organizuojamas „Kovo 11-osios
  pėsčiųjų žygis, skiriamas  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
  25-čiui.“
 2. „Kovo 11-osios“ pėsčiųjų žygio, skirto  Lietuvos
  nepriklausomybės atkūrimo 25-čiui“ (toliau žygis) nuostatai (toliau nuostatai)
  nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, žygio taisykles,
  reikalavimus ir apdovanojimų tvarką.
 3. Žygis yra nekomercinio pobūdžio renginys, kuriame
  gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Žygis
  vykdomas bet kokiomis oro sąlygomis.
 4. Žygyje dalyvaujama pavieniai asmenys ir komandos.
 5. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti
  pasirinktą atstumą.
 6. Įveikdami pasirinktą maršrutą, žygio dalyviai
  nesivaržo.
 7. Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už
  savo asmeninius daiktus ir sveikatą.  Žygio organizacinis komitetas
  sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį.
 8. Žygyje dalyvaujama savo rizika, atsižvelgiant į
  savo asmeninį fizinį pasirengimą. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16
  m., atsako juos lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu (pvz.:
  žygiavimas važiuojamąja kelio dalimi) atsako patys žygio dalyviai.
 1. ŽYGIO TIKSLAS
  IR UŽDAVINIAI
 1. Žygio
  tikslas
  :

8.1.paminėti Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimą;

8.2.pagerbti Kovo 11-osios akto signatarą Liudviką Simutį (1935.08.27-2014.11.04),
aplankant jo kapą Seniavos kapinėse;

8.3.aplankyti vietas, susijusias su Lietuvos
kovomis už laisvę ir nepriklausomybę;

8.4.didinti jaunimo ir visuomenės žinias
apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, Kovo 11 – osios aktą, jos signatarus
Kauno mieste ir Lietuvoje.

8.5.ugdyti jaunimo pilietiškumą ir
patriotizmą, kelti jų sąmoningumą;

9.     
 Žygio
uždaviniai
:

9.1.reprezentuoti asociaciją „Kovo 11-osios
gatvės bendrija“;

9.2.skatinti keliauti mėgstančių žmonių
vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką
tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą
laisvalaikio praleidimą, skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;

9.3.puoselėti kultūros ir istorines
tradicijas;

9.4.skatinti bendradarbiavimą tarp
institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių ir jaunimo
organizacijų;

9.5.tobulinti asmens fizinį ir psichologinį
pasirengimą, gebėjimus naudotis žemėlapiais, ugdyti darbo komandoje savybes.

 1. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS
  IR PROGRAMA

10.  Žygį organizuoja
asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“, bendradarbiaudama su Lietuvos
šaulių sąjunga, Pėsčiųjų žygių asociacija, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, Kovotojų
už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo komitetu, ir kt. partneriais ir rėmėjais.

11.  Asociacijos „Kovo
11-osios gatvės bendrija“ prezidentas skiria žygio vadovą tinkamam žygio
organizavimui.

12.  Žygio vadovas sudaro
žygio organizacinį komitetą ir jam vadovauja. Techniniam aptarnavimui sudaromas
sekretoriatas.

13.  Žygis vykdomas Kauno
mieste;

13.1.              
žygio dalyviai registruodamiesi gali pasirinktinai įveikti iki 25 km. arba finišuoti
kas 5 km. (jaunimui iki 16 m. su globėjais, neįgaliems ir senjorams virš 60 m.)
maršrutus;

13.2.              
žygiuojama šaligatviais, pėsčiųjų takais, kur jų nėra- kairiąja kelio puse,
laikantis Kelių eismo taisyklių.

14.  Registracija:

14.1.              
Nuo 2015 m vasario 2 d. iki 2015 m. kovo 1 d. registruojami tinklalapyje http://www.kovo11-osiosbendrija.lt

14.2.   Kita informacija teikiama
(organizaciniais klausimais) e. p.
alvydas@kovo11-osiosbendrija.lt,
arba telefonu: +370 684 37000, (svetainės registracijos klausimais)-e. p. andrius@kovo11-osiosbendrija.lt , arba telefonu +370 676 22979.

14.3. Galutinė dalyvių, komandų registracija vyks Kauno Viktoro
Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje. Su savimi turėti komandos dalyvių sąrašą ir
pateikti sekretoriatui (Kovo 11-osios g. 94, Kaunas), 2015 m. kovo 07 d. 07.00
– 10.00 val.

14.4. Galutinės registracijos metu dalyviams suteikiamas brūkšninis (BAR )žygio
dalyvio kodas ir išduodamos asmeninės kontrolinės dalyvio kortelės, ant kurių
klijuojasi atsivežta pažymėjimui skirta foto nuotrauka, o komandoms – maršruto
aprašymai ir žemėlapiai.

14.5. Komandos ar pavieniai dalyviai, neužsiregistravę internetinėje
svetainėje, suformuotos registracijos vietoje, sudaro dalyvių sąrašą ir
pateikia sekretoriatui.

14.6. Starto ir finišo vietoje, kontroliniuose punktuose skanuojamas
brūkšninis (BAR )žygio dalyvio kodas, arba atliekamas žymėjimas specialiais
spaudais ar lipdukais.

15.     
Žygio programa:

15.1.Žygis vyks 2015 m. kovo 07 d.;07.00.-18.00
val.

15.2.7.00 val. atvykimas, registracija Kauno
Viktoro Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, (Kovo 11-osios g. Nr. 94, Kaunas);

15.3.07.00 – 10.00 val.;   Komandų registracija ir jų formavimas, komandos
narių sutikrinimas;  

15.4.10.00-10.30 val. – žygio
atidarymas, startas
Kauno V. Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, (Kovo 11-osios g. Nr. 94),
startas gali būti pratęstas iki 11 val.

15.5.Finišas iki 18.00 val. Vytauto Didžiojo
karo muziejuje (Donelaičio g. Nr. 64, Kaunas).

15.6.Apdovanojimai, šauliška košė, arbata,
koncertas.

 

 1. ŽYGIO
  TAISYKLĖS
  .

16.     
Registruotis į žygį gali komandos ir pavieniai dalyviai. Komandai vadovauja
vadovas Komandos vadovas, užregistravęs komandą internetinėje svetainėje, žygio
dalyvių sąrašą pateikia sekretoriatui galutinės registracijos vietoje.

17.     
Komandos vadovas, užregistravęs komandą sekretoriate, komandos nariams
išdalina gautas asmenines dalyvių korteles su brūkšniniais (BAR) kodais.

18.     
Komandos vadovo
pareigos
:

18.1.patikrinti visi komandos dalyvių, asmens
tapatybę patvirtinančius dokumentus;

18.2.- palaikyti ryšį tarp komandos ir komiteto;

18.3.tinkamai vykdyti žygio vadovo ir
sekretoriato nurodymus ir šiuos nuostatus;

18.4.užtikrinti komandos drausmę;

18.5.užtikrinti, kad žygio dalyviai, eidami
keliais, laikytųsi Kelių eismo taisyklių;

18.6.rūpintis grupės saugumu visose pavojų
sveikatai keliančiose situacijose.

 

 1. REIKALAVIMAI

19.     
Žygio dalyvis privalo:

19.1.laikytis žygio taisyklių ir šių
nuostatų;

19.2.eidamas keliais, laikytis Kelių eismo
taisyklių;

19.3.turėti atšvaitą (atšvaitinę liemenę),
aprangą ir avalynę pritaikytą žygiams;

19.4.žygio metu su savimi turėti išduotą
žygio dalyvio kortelę, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu neturės
atsivežtos reikalingos foto nuotraukos);

19.5.laikytis bendrosios etikos normų,
nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir
aplinką;

19.6.saugoti savo asmeninius daiktus;

19.7.informuoti vadovą apie pasitraukimą iš
žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs ar sutrikus sveikatai, privalo kreiptis į
medikus;

19.8.žygio dalyviai, vedantys su savimi
naminius augintinius, privalo juos vestis su pavadėliais, laikytis gyvūnų
globos, laikymo ir naudojimo įstatymo numatytų reikalavimų, taisyklių,  nesukelti diskomforto kitiems žygio dalyviams;

19.9.pranešti komitetui apie daromus ar
padarytus teisės pažeidimus ir nusikaltimus.

20.      Žygio metu draudžiama:

20.1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;

20.2. skleisti politinę propagandą;

 20.3. pažeidinėti viešąją tvarką;

20.4. pažeisti Kelių eismo taisykles, Gamtos apsaugos ir priešgaisrinės
apsaugos reikalavimus;

20.5. vartoti alkoholinius gėrimus;

20.6. kariams, šauliams ir statutiniams valstybės tarnautojams pažeidinėti
uniformų dėvėjimo taisykles.

21.      Žygio dalyviai turi teisę:

21.1.laisvai, nepažeidžiant kitų žmonių
teisių ir laisvių, skleisti savo nuomonę;

21.2.gauti kvalifikuotą pirmąją medicininę
pagalbą;

21.3.bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba
atsisakyti jame dalyvauti;

22.     
Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o
pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami;

23.     
Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai
privalės vadovautis.

 

 1. APDOVANOJIMAI

24.     
Diplomas įteikiamas žygio dalyviams sėkmingai įveikusiems pasirinktą žygio
atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – Diplomas
neįteikiamas;

25.     
Visi pėsčiųjų žygio dalyviai, įveikę nustatytą maršrutą, apmokėję nurodytas
žygio organizacines išlaidas, nepažeidę žygio taisyklių, apmokėję ženklų
gamybos išlaidas, vadovaujantis asociacijos patvirtintais nuostatais ir
statutais, bus apdovanoti įsteigtais medaliais ir ženklais bei žygio vėliavos
juostomis.

26.     
Žygio dalyviui (komandai), apmokėjus dalyvio mokestį ir medalio ar žygio
vėliavos juostos gamybos išlaidas, bet neįvykdžius nustatytų reikalavimų, juosta,
medalis ar jo simboliai neįteikiami, pinigai negrąžinami, o paliekami žygio
organizatoriui;

 

 1. MAITINIMAS: Arbata, šauliška koše žygio
  dalyviai bus vaišinami Kontrolės vietose.

VIII.          
 KONTROLĖ

27.     
Kontrolė vykdoma skanuojant BAR kodus, arba naudojant specialius spaudus.

28.     
Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: “KONTROLĖ”. Trasa
žymima specialiais ženklais, rodyklėmis bei spalvotomis juostomis. Visa
informacija apie žygį skelbiama starto vietoje.

29.     
Kiekvienas žygio dalyvis privalo turėti žygio kontrolinę kortelę viso žygio
metu.

 1. BAIGIAMOSIOS
  NUOSTATOS
 1. Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“
  komitetas, vadovaudamasis šiais nuostatais, turi teisę žygio dalyvius,
  pažeidusius šias taisykles, diskvalifikuoti iš žygio.
 2. Žygio taisykles rengia ir tvirtina asociacijos
  „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ prezidentas.
 3. Organizatoriai neatsako už žygio dalyvių
  asmeninius daiktus, turimus su savimi ir sveikatą žygio metu.

 

 

 

Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ prezidentas                      Dr. Raimundas Kaminskas