Dėl Liudviko Simučio | Asociacija

Kovo 11-osios gatvės bendrija

Dėl Liudviko Simučio

Mirus Lietuvos laisvės kovotojui,  Kovo 11-osios akto signatarui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui, aktyviam antisovietinio pogrindžio dalyviui, asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ garbės nariui, buvusiam Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkui, LIUDVIKUI SIMUČIUI (1935 – 2014),


 

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul jo tikėjimas, darbai ir idėjos būna  geru pavyzdžiu mums ir ateities kartoms.


Asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga ir Dainavos seniūnijos bendruomenė